Bằng chứng người ngoài hành tinh mang điện đến Trái đất

31/12/2013 05:41

Những bằng chứng được các nhà khoa học đưa ra chứng minh người ngoài hành tinh đã mang điện đến cho Trái đất từ thời Cổ đại.

Đinh Tuấn (Theo VTC)
1  2  3  4  5  6  250