Chơi domino bằng... 10.000 chiếc Iphone 5

20/11/2013 05:41

Một trong trò domino khủng nhất từ trước đến nay, được xếp bằng những chiếc Iphone 5, tạo nên một hiệu ứng domino cực kỳ đẹp mắt.

Đinh Tuấn (Nguồn YouTube)
1  2  3  4  5  6  199