Đoàn phim "Quả tim máu" rùng mình khi quay ở nhà hoang Đà Lạt

02/01/2014 18:09

Ngay cả những người làm phim cũng phải rùng mình trong quá trình quay "Quả tim máu" tại Đà Lạt.

Đinh Tuấn (Theo afamily)
1  2  3  4  5  6  200