- Khối không khí lạnh về đến miền Trung đã gây ra một đợt mưa lớn, dự báo kéo dài trong 3 - 5 ngày nên sẽ xuất hiện lũ trên hệ thống sông suối ở đây.

Theo VTC14
1  27  28  29  30  31  710